O nas

Akcja Integracja – innowacyjne działania w zakresie edukacji włączającej

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji w okresie ferii zimowych w dniach 13 – 24 lutego 2023 r., zorganizowało półzimowisko dla prawie 100 uczniów klas 0-6 szkół podstawowych. Hasłem przewodnim projektu była „Akcja integracja”.

Organizacja półzimowiska miała nowatorski i innowacyjny charakter. Takiego przedsięwzięcia nie było do tej pory w Radomiu. Podjęte działania miały na celu integrację uczniów publicznych szkół podstawowych z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, prowadzonego przez nasze stowarzyszenie, poprzez włączenie ich w życie kulturalne Miasta Radomia. Wśród uczestników półzimowiska byli uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci przebywające w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Podjęta inicjatywa odpowiadała na potrzeby środowiska lokalnego. Osoby o ograniczonej sprawności są narażone na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Jako stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym dla 25 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wiemy, jak ważne dla uczestników WTZ jest umożliwienie rehabilitacji społecznej w zakresie zdobywania lub przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki codziennemu udziałowi w półzimowisku uczestnicy WTZ wzmocnili swoje kompetencje i umiejętności. Było to dla nich ogromne wyzwanie, a jednocześnie motywacja. Aktywnie brali udział we wszystkich organizowanych działaniach, a także służyli pomocą i byli wsparciem dla pozostałych uczestników półzimowiska.

Organizacja wypoczynku w trakcie przerwy zimowej odbywała się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów. Miejsca te także zostały celowo wyselekcjonowane. Miasto Kazimierzowskie jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych miejsc na mapie Radomia.

Organizatorzy zaplanowali szereg działań i aktywności, które w znaczący sposób przyczyniły  się do wzmocnienia procesu rewitalizacji i ożywienia Miasta Kazimierzowskiego.

Celem ramowego programu wypoczynku był rozwój turystyki i promocja kultury regionu radomskiego dzięki zorganizowanym wycieczkom do ośrodków kultury i sztuki połączonych z warsztatami edukacyjnymi. Podejmowane działania ukierunkowane były na zwiększanie szans edukacyjnych uczestników poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego oraz pełne włączenie w życie społeczne. Udało się to, dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze. Wychowawcami wypoczynku byli nauczyciele z ośrodka szkolno-wychowawczego, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lektorzy językowi, psycholog, pedagog, trenerzy, instruktorzy tańca, animatorzy czasu wolnego oraz wolontariusze.

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych zorganizowano dla uczestników:

 • warsztaty edukacyjne w centrum iluzji i muzeum trickartu „Trickorama” w Radomiu;
 • zwiedzanie wystawy „Strach ma wielkie oczy” w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz warsztaty pieczenia pierników;
 • zwiedzanie Muzeum Historii Radomia w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w Rynku, będącej wystawą stałą Muzeum imienia Jacka Malczewskiego;
 • zwiedzanie Muzeum Wsi Radomskiej wraz z lekcją muzealną „Od ziarenka do bochenka”;
 • zwiedzanie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” wraz z seansem w kinie studyjnym: „Zadziwiający kot Maurycy” oraz „Asteriks i Obeliks. Imperium Smoka”;
 • Bal Karnawałowy z DJ’s Profess, konkursy z nagrodami, konkurs talentów, wybór Króla i Królowej Balu, warsztaty z dj
 • Dyskoteka z DJ’s Profess, konkursy z nagrodami, wybór Króla i Królowej Balu – koronacja przez II Wicemiss Polonia Ziemi Radomskiej z 2019 r.;
 • Fotobudka ze zdjęciami dla każdego uczestnika;
 • warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • warsztaty dogoterapii;
 • warsztaty z alpakami;
 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty mydlarskie;
 • warsztaty krawieckie;
 • warsztaty z tworzenia świec;
 • innowacyjne warsztaty językowe;
 • zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe – prowadzone przez byłego piłkarza, a następnie trenera zespołu „Broń Radom”;
 • zajęcia taneczne i ruchowe – prowadzone przez siedmiokrotne Mistrzynie Polski, reprezentantki Radomia i Polski na Mistrzostwach Europy i Świata formacji latynoamerykańskich;
 • zajęcia plastyczne.

Program podejmowanych działań rozwijał sprawność ogólną dostosowaną do rozwoju psychomotorycznego uczestników, wpłynął na rozwój umiejętności współpracy w grupie,
a także przyczynił się do integracji z osobami z niepełnosprawnościami oraz z dziećmi
z Ukrainy. Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji stworzyło przestrzeń, która zapewniła  uczestnictwo każdego uczestnika w rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych.

Podziękowania składamy Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Centrum Organizacji Pozarządowych za możliwość zorganizowania półzimowiska „Akcja Integracja”.