O nas

Fundacja Biedronki-Logo-kolor-przezroczyste tło
logo

Akcja Kolacja

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację projektu w programie Fundacji Biedronki pt. „Akcja kolacja”.

Program skierowany jest do najbardziej wrażliwych grup społecznych, przede wszystkim seniorów dotkniętych lub zagrożonych samotnością.

Otrzymany od Fundacji grant zostanie przeznaczony na organizację spotkania wigilijnego dla 81 uczestników, w tym seniorów oraz osób będących przedstawicielami najbardziej wrażliwych grup społecznie.

 

Celem Programu jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych, poprawa jakości życia seniorów, dobroczynność, pomoc społeczna, rozwijanie i umacnianie postaw społecznych nastawionych na pomoc potrzebującym oraz rozwój wolontariatu oraz wsparcie fundacji i stowarzyszeń w realizacji celów zbieżnych z celami Programu.

Kwota dofinansowania: 10.000 zł

Czas realizacji: 1 – 28.12.2023 r.