Aktorzy z niepełnosprawnościami na deskach Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

W dniu 14 grudnia 2023 r., w samo południe, na deskach Dużej Sceny Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyła się niezwykła premiera przedstawienia z elementami twórczości Aleksandra Fredry zatytułowana: „Mocium Panie! Będzie teatr! Fredro dla osób z niepełnosprawnościami”.

Pomysłodawcą włączenia nowoczesnych technik terapeutycznych realizowanych w oparciu o teatroterapię dla uczestników z niepełnosprawnościami było Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji. W role aktorów, wcieliło się 35 osób, w tym 25 uczestników z niepełnosprawnością  intelektualną z Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez stowarzyszenie.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków  Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Kultura buduje spójność”. Konkurs popularyzował wsparcie twórczości artystycznej jako narzędzia odbudowywania spójności społecznej i przełamywania wykluczenia.

Zadanie “Mocium panie! Będzie teatr! – Fredro dla osób z niepełnosprawnościami” obejmował  realizację programu warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu, które często są wykluczone pod względem społecznym i ekonomicznym, również mające bardzo często ograniczony dostęp do wysokiej kultury.

Osoby niepełnosprawne wraz z zawodowymi aktorami z Fundacji Pracownia Teatralna z Białegostoku w ramach integracji przygotowali przedstawienie z elementami twórczości Aleksandra Fredry, którego 230 rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Działania zaplanowane w ramach projektu miały za zadanie uwolnienie potencjału intelektualnego i twórczego drzemiącego w osobach z niepełnosprawnościami. Celem planowanej inicjatywy było także przybliżenie piękna języka ojczystego, przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie różnych grup wiekowych.

W trakcie godzinnego spektaklu staraliśmy się przenieść widownię w świat sporów szlachty, gdzie poprzez śmiech i ukazywanie spraw w krzywym zwierciadle należy stwierdzić: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba!”

Największe słowa uznania kieruję do naszych uczestników, którzy opanowali trudny tekst, nauczyli się ruchów scenicznych. Zaprezentowaliście się przepięknie, jak prawdziwi aktorzy. Jestem z Was niesamowicie dumna. Gra aktorska była na najwyższym poziomie.

Przedstawienie przy wypełnionej po brzegi sali, było zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy. Jest nam niezmiernie miło, że premię naszej sztuki obejrzało ponad 330 widzów!

Serdecznie dziękujemy za przybycie:

  • Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia – Pani Marcie Michalskiej – Wilk,
  • Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Radomiu – Pani Elwirze Skoczek wraz ze współpracownikami,
  • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Panu Marcinowi Gierczakowi wraz z Zastępcą Dyrektora – Panią Agnieszką Pysiak oraz kierownikowi Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Radomiu – Panu Wojciechowi Duszy i Pani Małgorzacie Wiaderek,
  • kierownikowi Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu – Panu Emilowi Jaskulskiemu wraz ze współpracownikami,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala – Pani Jolancie Basaj wraz nauczycielkami i uczniami szkoły, którzy zadbali o fryzury naszych aktorów,
  • Panu Andrzejowi Idziakowi i Ryszardowi Szwarcowi z Wydziału Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, którzy są wielkimi orędownikami zmian zachodzących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Olbrzymie podziękowania składamy kierownikom, pracownikom i tak licznie przybyłym uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowych  „Leśniczówka”, „Nadzieja”, warsztatów terapii zajęciowej z Pionek, Przewozu, Jedlanki Starej, a także Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym “Do Celu”, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jedlance oraz Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin “Nowe Perspektywy”.   

Serdecznie dziękujemy za przybycie kadrze i uczniom radomskich szkół specjalnych
i ośrodków szkolno-wychowawczych.

W tak ważnym dla nas dniu nie mogło zabraknąć pracodawców, z którymi nasze stowarzyszenie współpracuje z sukcesami organizując praktyki naszych uczestników m.in.
w PSS „Społem”, na Poczcie Polskiej (Pierwszy Urząd Pocztowy w Radomiu, kwiaciarniach, salonach fryzjerskich, firmach budowlanych czy sklepach przemysłowych.

Dziękujemy za przybycie rodzicom, seniorom i wszystkim przyjaciołom, bez których nie osiągnęlibyśmy sukcesu.

Olbrzymie podziękowania kierujemy do Dyrektor Teatru Powszechnego
w Radomiu – Pani  Małgorzaty Potockiej oraz całego zespołu za pomoc w przedstawieniu. To dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, mogliśmy wystąpić na Dużej Scenie naszego Teatru.  

Słowa uznania kierujemy do Fundacji Pracownia Teatralna z Białegostoku. To podczas wspólnych warsztatów nasi uczestnicy poznawali tajniki pracy aktora, szlifowali rolę pod czujnym okiem profesjonalistów.  

Jako prezes stowarzyszenia mam ogromne szczęście, że mogę pracować z tak wspaniałą kadrą, niesamowicie kreatywną i innowacyjną, w końcu nazwa stowarzyszenia do tego zobowiązuje. Nasi pracownicy stale dążą do poszerzenia horyzontów i przełamywania barier, ale przede wszystkim dobro naszych uczestników leży im na sercu. Stanowimy jedność, co mogliście Państwo zobaczyć na scenie, chociażby poprzez udział wszystkich pracowników w przedstawieniu przebranych w piękne stroje z epoki!

Olbrzymie brawa należą się naszej kadrze:

Pani kierownik WTZ – Justynie Mortce, za pomysł na innowacyjną terapię.

Pani Anecie Matysiak za oprawę muzyczną, przepiękne zdjęcia i prezentacje multimedialne.

Pani Monice Woźniak za pomysł i przygotowanie strojów z epoki dla wszystkich aktorów biorących udział w przedstawieniu.

Pani Dorocie Mortce za wielogodzinną naukę tekstu z uczestnikami.

Pani Annie Wierzchowskiej – Szymanek za przygotowanie muzyczne i wsparcie uczestników.

Pani Katerinie Mychak, Pani Adriannie Glidzie i Pani Agacie Trojanowskiej – za pomoc
w organizacji przedsięwzięcia.

Panu Mirosławowi Kozieł za oprawę techniczną!

Wielkie brawa dla wolontariuszek i zespołu muzycznego:

Nikoli Sławińskiej – uczennicy klasy 2N z VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Oli Pawęzkiej – uczennicy klasy 2N z VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Dorotki Neski – uczennicy klasy 2N z VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Ali Lewickiej – uczennicy klasy 2N z VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Zosi Kowalczyk – uczennicy klasy 2D z VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Kingi Seweryn – uczennicy klasy 2C z I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Alicji Pyszczek  – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

Zofii Socha – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

Dominice Mordak – uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal obiektywnie.info.pl.

Zadanie publiczne pn. “Mocium Panie! Będzie teatr! Fredro dla osób z niepełnosprawnościami” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.