Konkurs językowy Spelling Bee 2023

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji od początku istnienia wspiera konkursy edukacyjne dedykowane dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym czy osobom
z niepełnosprawnościami. Dlatego tak chętnie już po raz trzeci przyjęliśmy zaproszenie do udziału w konkursie, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Pani Małgorzata Mączyńska-właścicielka Akademii Językowej i Rozwojowej FreeDOM.

W dniu 28 września 2023 r. odbyła się VII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Języka Angielskiego “SPELLING BEE” zorganizowanego w ramach Europejskiego Dnia Języków, w którym wzięło udział 10 uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych z Radomia i okolic. Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji ufundowało nagrody rzeczowe i poczęstunek dla wszystkich laureatów i finalistów.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, której członkiem była Pani Prezes Katarzyna Sławińska oraz Pani Agnieszka Białkowska – na co dzień nauczyciel języka angielskiego w jednej z radomskich szkół podstawowych, a jednocześnie członek naszego stowarzyszenia.

Serdeczne gratulacje dla uczestników za ich zaangażowanie i wysiłek, dla opiekunów za wsparcie i organizację oraz dla nauczycieli za prowadzenie i kierowanie uczestnikami.

Ogromne brawa należą się organizatorom: Pani Małgorzacie Mączyńskiej, Pani Agnieszce Białkowskiej oraz Panu Piotrowi Bachorskiemu za wspaniałą atmosferę w trakcie rywalizacji i zaangażowanie w tworzenie tego wyjątkowego wydarzenia. Poszanowanie jest kluczowym elementem udanych zawodów, dlatego też doceniamy wysiłek włożony w utrzymanie pozytywnej i przyjaznej atmosfery podczas konkursu. Dzięki temu wszyscy mogliśmy cieszyć się wydarzeniem i przeżyć niezapomniane chwile.