Międzynarodowe warsztaty partnerskie w ramach projektu Erasmus+ „Application for the development of a Green and Smart city”

W dniach 6-7 października 2022 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Erasmus+ „Application for the development of a Green and Smart city”.

W międzynarodowych warsztatach udział wzięli przedstawiciele organizacji  partnerskich
z Estonii, Cypru, Grecji, Hiszpanii i Polski.

Omówione zostały kamienie milowe, harmonogram opracowywania rezultatów projektu. Każdy z partnerów zaprezentował opracowane efekty kształcenia do poszczególnych modułów.

W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w szkole partnerskiej w Grójcu z udziałem uczniów PSP Nr 1. Którzy zaprezentowali swoje na opracowanie „zielonej” aplikacji miasta.