„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji realizuje zadanie ze Środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Zadanie skierowane jest do 11 dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Radomia, posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Celem Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, poprzez wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na czym polega wsparcie?

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wspiera osoby z niepełnosprawnością
w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem poprzez np.: wyjście na spacer; asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym; wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy); wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się; notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze; pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni, wyjściu na spacer czy wsparcie w załatwianiu spraw  w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

Asystent może pomóc osobie z niepełnosprawnością w czynnościach pielęgnacyjnych, o ile nie są to czynności medyczne.

W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Asystent podczas realizacji usługi nie wykonuje czynności medycznych (np. cewnikowanie, zmiana opatrunków, zmiana pozycji ułożeniowej, toaleta przeciwodleżynowa).

 

Zadanie realizowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.