„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego pt.: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Umowa z Gminą Miasta Radomia numer: ZS-III.823.2.8.2023

Termin realizacji: 20.03.2023 – 31.12.2023.

Zadanie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowane jest do 11 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystencji osobistej polegają na pomocy asystenta m.in. w:

1.Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

2.Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

3.Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

4.Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa) i placówek oświatowych.

Zadanie realizowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.