Nowy projekt Erasmus+

Nowy projekt Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu Eramsus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia  zawodowe pt.: Opracowanie kursów dla zrównoważonej gospodarki odpadami dla gmin „Development of Courses for Sustainable Waste Management for Municipalities”. Projekt Numer: 2021-1-PL01-KA220-VET-000030417. Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023.

1 (1)
Print
logo