Nowy projekt Erasmus+

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu Eramsus+ w ramach akcji Edukacja Szkolna pt.: Application for the development of a Green and Smart city”, Projekt numer: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000029823.

Czas realizacji projektu: 01.12.2021 – 31.01.2024.