Jubileusz 17-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dziś mija dokładnie 17 lat, od kiedy decyzją Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu powołano Warsztat Terapii Zajęciowej, który od samego początku prowadzi rehabilitację społeczną
i zawodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Organem założycielskim przez 14 lat był Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. Od 1 stycznia 2022 r. organem prowadzącym WTZ jest Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji.

Od samego początku pracą warsztatu kierowała Pani Justyna Mortka. Składamy  najserdeczniejsze życzenia z okazji tak zacnego Jubileuszu. Dziękujemy, za stworzenie miejsca, gdzie uczestnicy nie tylko czują się jak w domu, ale także przygotowywani są do wejścia na rynek pracy poprzez prowadzoną terapię. 

W imieniu Zarządu stowarzyszenia pragnę podziękować naszej kadrze, uczestnikom
i rodzicom, za lata wspólnej pracy, często niełatwej, wymagającej empatii, siły do stawiania czoła przeciwnościom, z jakimi na co dzień się Państwo zmierzacie.

Przez te minione 17 lat w warsztacie pracowało na rzecz osób z niepełnosprawnościami blisko 50 terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, instruktorów zawodu, rehabilitantów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, pielęgniarek, personelu administracyjnego.

W codziennej rehabilitacji społeczno-zawodowej wzięło udział ponad 100 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dzisiaj prowadzimy terapię w 5 pracowniach pod okiem wykwalifikowanej kadry.  W pracowni rehabilitacyjnej dbamy o sprawność fizyczną uczestników. Zapewniamy udział w terapii indywidulanej, grupowej, dostosowanej do potrzeb naszych uczestników, prowadzonej przez psychologa. Nasze działania ukierunkowane są na poradnictwo zawodowe. Zajęcia prowadzone z doradcą zawodowym mają na celu aktywizację zawodową uczestników
i wsparcie podejmowanych działań, które przyczynią się do ich wejścia na rynek pracy. Dzięki prowadzonym przez nasz działaniom 20 uczestników znalazło zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej, restauracjach, szpitalu czy w firmach przemysłowych. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, i w ten sposób nasi uczestnicy biorą aktywny udział w stażach i praktykach w restauracjach, kwiaciarniach, sklepach, salonach fryzjerskich, na Poczcie Polskiej, firmach budowlanych, a nawet w ogólnopolskiej sieci PSS „Społem”.
W ubiegłym roku aż 10 uczestników odbywało praktyki, a w tym roku już 4 naszych uczestników jest w trakcie stażu.

Nasi uczestnicy i kadra, biorą aktywny udział w działaniach prowadzonych przez stowarzyszenie. Prowadzimy międzynarodowe wizyty studyjne, realizujemy międzynarodowe projekty w programie Erasmus+. Bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Udało nam się zorganizować 8-dniowe warsztaty edukacyjne dla uczestników i kadry na Węgrzech. Realizujemy wiele projektów, które mają na celu wsparcie i rozwój uczestników warsztatów.

W tym roku, dzień 1 marca to święto doceniania pracowników. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania kierownictwu, kadrze i wszystkim pracownikom WTZ, za olbrzymie serce, empatię, oddanie i zaangażowanie.

Podejmowane przez Państwa działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami powinny stanowić przykład dobrych praktyk dla innych. Każdego dnia z mozołem prowadzicie działania zmierzające do rozwijania  umiejętności uczestników, do wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Jako Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji jestem Wam za to niezmiernie wdzięczna, gdyż często wartość Państwa pracy wykracza poza zakres obowiązków, ale wykracza poza to, aby zapewnić wartościowe działania stowarzyszenia. Dziękuję, że nam zaufaliście i mam nadzieje, że wspólnie będziemy współpracować przez co najmniej następne 17 lat!

Największe słowa uznania kieruje do Pani kierownik Justyny Mortki, która jest nie tylko pomysłodawcą istnienia warsztatu, ale i motorem napędowym działalności WTZ. Kiedy prawie 3 lata temu padła propozycja włączenia WTZ w strukturę stowarzyszenia, byliśmy niepewni, czy podołamy tak odpowiedzialnemu wyzwaniu. Ale dzisiaj mogę stwierdzić, że to był strzał w dziesiątkę. Jest nam niezmiernie miło, że możemy być częścią rodziny WTZ.

Warsztat to przede wszystkim uczestnicy, dla których prowadzimy innowacyjną i kreatywną rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie zdobywania nowych umiejętności niezbędnych do podjęcia w przyszłości zatrudnienia. Jest wśród nas uczestnik, który siedemnaście lat temu po raz pierwszy razem z Panią kierownik Justyną brał udział w uroczystym otwarciu WTZ. Wielkie brawa dla pana Rafała, któremu życzymy pogody ducha i oby humor go nigdy nie opuścił!

Pragnę podziękować rodzicom naszych uczestników, za to, że nam zaufali, że tak chętnie włączają się w realizowane przez nas działania. Bez naszych rodziców i uczestników nie ma nas. Dziękuję serdecznie za lata współpracy.

Przez te 17 lat, działalność WTZ nie była by możliwa bez wsparcia finansowego przekazywanego przez Gminę Miasta Radomia i PFRON. Dzięki współpracy z MOPS Radom, Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu mogliśmy poszerzać horyzonty działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie podejmowało na szeroką skalę działania dedykowane na rzecz uczestników WTZ poprzez współpracę z COP Radom, Bankiem BNP, ośrodkami kultury tj. Dom Kultury Idalin, DPS „Nad Potokiem”, DPS „Weterana Walki i Pracy”, Resursa Obywatelska, Teatr Powszechny im. Jama Kochanowskiego w Radomiu, które przyczyniały się do rozwoju umiejętności społecznych naszych uczestników, ale jednocześnie dostarczyły wielu wrażeń artystycznych beneficjentom naszych projektów.

Życzymy naszej kadrze, uczestnikom i rodzicom wielu wspaniałych lat współpracy. Obchody tak zacnego Jubileuszu 17-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej rozpoczęliśmy już
21 lutego 2024r. podczas ostatniego przedstawienia sztuki „Mocium Panie Będzie teatr – Fredro dla osób z niepełnosprawnościami”, wystawionej na Dużej Scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dziękujemy uczestnikom i kadrze zaprzyjaźnionych organizacji: ŚDS typu D ze Stowarzyszenia Razem, WTZ Start, WTZ Leśniczówka, WTZ Pozytywni, WTZ Lipsko, WTZ Kamienna Wola, WTZ Olszynka, a także rodzicom, seniorom i przyjaciołom stowarzyszenia, za uczestniczenie w naszym Jubileuszu.

My świętujemy dalej, bo taki Jubileusz jest raz na 17 lat! Życzymy naszej kadrze, uczestnikom i rodzicom wielu wspaniałych lat. Mam nadzieję, że dopiero się rozkręcamy i tempa nie zwalniamy!

Katarzyna Sławińska

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji