Konferencja podsumowująca projekt „Czas kobiet”

W piątek, 12 kwietnia 2024 r. odbyło się podsumowanie projektu „Czas kobiet” realizowanego w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i edukacji objęło patronat nad wydarzeniem, które odbyło się w Kamienicy Deskurów dzięki współpracy
z Centrum Organizacji Pozarządowych. Patronat medialny objął portal obiektywnie.info.pl. Wydarzenie powstało dzięki współpracy koordynatorek ze Zjednoczonymi Samorządami Uczniowskimi.

Wśród zaproszonych gości była Prezes naszego stowarzyszenia – Pani Katarzyna Sławińska.

Patio Kamienicy Deskurów zapełnione zostało po brzegi przez uczniów i grono pedagogiczne radomskich szkół ponadpodstawowych reprezentujących:

  • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego,
  • Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
  • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

 

Projekt „Czas kobiet” realizowany jest od listopada 2023 r. przez grupę nieformalną, złożoną
z uczennic szkół średnich:

Zofię Kowalczyk i Nikolę Sławińską – uczennice klasy 2D i 2N w VI Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego,

Miłka Kłodnicka – uczennica klasy 3C w III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego,

Milena Kaczmarska i Marta Komór – uczennice klasy 2A w V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta,

Magdalena Staniewska – uczennica klasy 3A w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług.

Celem projektu jest edukacja kobiet na temat przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji ze względu ma niepełnosprawność oraz poszanowania praw kobiet. Poprzez podejmowane działania, koordynatorki podnosiły świadomość młodych kobiet na temat napaści, a także sposobów obrony w sytuacji zagrożenia.

Konferencja obfitowała w wiele niespodzianek, w tym konkursów przygotowanych dla drużyn składających się z przedstawicieli uczniów, ale także i mieszanego grona nauczycieli. Uczestnicy mieli za zadanie podać tytuł piosenki i wykonawcę utworów granych przez zespół muzyczny w składzie: Natalia Rosa, Gabriela Nosowska i Zuzanna Ociepa – uczennice Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Drugi etap pierwszej konkurencji polegał na założeniu słuchawek przez przedstawiciela każdej drużyny i nuceniu przez niego piosenki, którą w tym samym czasie słyszy w słuchawkach. Pozostała część drużyny miała odgadnąć tytuł i autora piosenki. Ta konkurencja przysporzyła nie lada kłopotów z prawidłowym odgadnięciem, i jednocześnie wywołała salwy śmiechu zebranych gości!

W konkursie „Czas na kobiety” uczestnicy odgadywali nazwiska znanych Kobiet, których zdjęcia prezentowane były z czasów ich młodości.

Trzecia konkurencja polegała na stworzeniu koszulki zawierającej logo “Czas Kobiet”
i Zjednoczonych Samorządów.

Nie zabrakło także konkursów z nagrodami dla publiczności. 

W panelu podsumowującym, koordynatorki przybliżyły pomysł na realizację tak trudnego dla młodych ludzi tematu jakim jest przemoc wobec kobiet podejmowane. Przedstawiły także prowadzone w projekcie działania tj.: zorganizowanie na terenie Radomia warsztatów projektowych, w których wzięło udział aż 600 kobiet oraz zajęcia z samoobrony dla uczennic dwóch radomskich liceów, w których uczestniczyło w nich aż 150 osób.

W trakcie prezentacji, przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestniczek projektu dotyczącego doświadczenia sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu. Na 387 ankietowanych, aż 70% kobiet udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to pytania. Ponad 50% kobiet przyznało, że nie jest w stanie obronić się w sytuacji zagrożenia, natomiast 80% kobiet biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że nie potrafi udzielić pomocy osobie, która została ofiarą przemocy. Odpowiedzi wywarły olbrzymi wpływ na młode koordynatorki, które postanowiły zrobić coś więcej, coś co wyjdzie poza ustalone ramy projektu i zmieni świadomość uczestniczek projektu chociaż w najmniejszym stopniu. Dziewczyny przeprowadziły serie wykładów merytorycznych w Traugutcie, Czachowskim, Skórzance i Kochanowskim, na których edukowały uczniów na temat wszelako pojętej napaści na kobiety począwszy od molestowania do definicji gwałtu. Rezultatem prowadzonych szkoleń był kolaż prac uczestniczek projektu, które w trakcie szkoleń miały za zadanie narysować jak widzą kobietę i z czym im się kojarzy. Wszystkie rysunki były tak wyjątkowe, że zostały połączone i zaprezentowane w trakcie konferencji. Młodym i empatycznym koordynatorkom niezwykle zależało, aby pokazać, że to ludzie są częścią projektu.

Oczywiście powodzenie projektu nie miało by miejsca bez zaangażowania organizacji i instytucji, które bezinteresownie włączyły się w prowadzone akcje. Zajęcia z samoobrony zorganizowane zostały dzięki Panu Dariuszowi Kołodziejowi – założycielowi szkoły KRAV MAGA RADOM, który w trakcie zajęć przeprowadzonych w V i VI LO przekazał  podstawowe chwyty służące do obrony własnej w sytuacji zagrożenia, dzięki czemu uczestniczki będą czuły się bezpieczniej.

O podjętych działaniach przez młode radomianki dzięki zaangażowaniu Pani Karolinie  Rudeckiej z Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” można posłuchać w podkaście dostępnym na platformach Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. W trakcie rozmowy z seksuolożką i terapeutką par – Panią Elżbietą Janicką dziewczyny rozmawiały o roli dzieciństwa i jego wpływu na dorosłe życie oraz o związkach i toksycznych relacjach.

Nie zabrakło także działań dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczki naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej zostały włączone w działania projektowe poprzez udział w szkoleniu zorganizowanym w Komendzie Miejskiej Policji dotyczącym ważnego dla nas tematu – przemocy domowej, która niestety często dotyka osoby z niepełnosprawnością.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny mogliśmy być częścią wspaniałej inicjatywy. Jako stowarzyszenie zawsze chętnie włączamy się w inicjatywy społeczne, które mają na celu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji ufundowało zestaw upominków dla wszystkich uczestników projektu „Czas kobiet” oraz zaproszonych gości na konferencję.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu przygotował oprawę graficzną wszystkich gadżetów!