Międzynarodowe spotkanie partnerskie w projekcie Erasmus+ WELCOME

Międzynarodowe spotkanie partnerskie w projekcie Erasmus+ WELCOME

W dniach 28-29 marca 2023 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie
w Radomiu w formie hybrydowej: z udziałem trzech organizacji partnerskich oraz  online
z udziałem pozostałych partnerów.

Podczas spotkania konsorcjum omówiło pierwsze dwa rezultaty projektu i podzieliło się pomysłami na dalsze działania. Jako lider pierwszego rezultatu projektu, MMC poinformowało konsorcjum o kolejnych krokach i działaniach, które są w toku. Ponadto OMEGATECH wyjaśnił sposób, w jaki będą opracowywane symulacje 3D. Powstałe sugestie i pomysły zostaną włączone w opracowywanie rezultatów.