Międzynarodowe spotkanie w projekcie WELCOME na Cyprze

W dniach 24 – 25 stycznia 2024 r. zorganizowane zostały warsztaty partnerskie w projekcie WELCOME w siedzibie cypryjskiego partnera MMC. Spotkanie zrealizowane w formie stacjonarnej jak i online skoncentrowane było na doprecyzowaniu efektów uczenia dla wybranych modułów, do których opracowane będą scenariusze wraz z programem szkoleniowym.

Przedstawiono wstępne wersje scenariuszy, które mają na celu zapewnienie praktycznego i interaktywnego podejścia do nauczania.

Opracowano ramowy program szkoleniowy, który zostanie dopracowany w kolejnych etapach projektu. Program ten będzie uwzględniał zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczestników oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Warsztaty te były kluczowym krokiem w realizacji projektu WELCOME, zapewniając solidne podstawy do dalszych prac nad programem szkoleniowym oraz zapewniając, że wszystkie działania będą zgodne z założonymi celami edukacyjnymi.

Partnerzy zaprezentowali platformę szkoleniową wraz z narzędziami oceny.

Spotkanie umożliwiło bezpośrednią i efektywną współpracę oraz wymianę pomysłów między uczestnikami.