Międzynarodowe warsztaty w projekcie Erasmus+ READY 4/5

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji w dniach 23-24 kwietnia 2024 r. gościło międzynarodową delegację z Włoch i Estonii w ramach realizacji projektu Erasmus+: „Towards Industry 5.0 – challenges, good practices and lessons learned from Industry 4.0 [READY 4.0/5.0]”.

W trakcie dwudniowego spotkania, prace skoncentrowane zostały na doszczegółowieniu kompendium, zawierającego informacje dotyczące przemysłu 5.0 czyli koncepcji wprowadzonej przez Komisję Europejską w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nowy paradygmat przemysłowy, wykraczający poza Przemysł 4.0 w związku z coraz bardziej złożonymi i naglącymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak : zmiany klimatyczne i załamanie różnorodności biologicznej; niedobór zasobów; globalne wstrząsy, takie jak pandemia Covid-19. Przemysł 5.0 stara się udzielić takiej odpowiedzi i „zapewnia wizję przemysłu, która ma na celu wykraczanie poza efektywność i produktywność jako jedyne cele oraz wzmacnia rolę i wkład przemysłu w społeczeństwo”.

Ważnym elementem warsztatów były wizyty studyjne zorganizowane w firmie Kratki, gdzie mogliśmy z bliska poznać park maszynowy, poznać pracę, która jest wysoko zmechanizowana oraz zwiedziliśmy hale produkcyjne.

Partnerzy wzięli udział także w zwiedzaniu lokalnego browaru Pivovaria, gdzie zapoznaliśmy się z historią jego powstania, a także systemem produkcji i warzenia piwa.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć wizyty w naszym warsztacie, gdzie zaprezentowaliśmy park maszynowy, który codziennie wykorzystywany jest w prowadzonej terapii z uczestnikami.

W czerwcu prace konsorcjum zorganizowane zostaną we Włoszech.