O nas

Miedzynarodowe warsztaty w ramach programu EDUKACJA

Na zaproszenie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w dniu 12 maja 2023 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji Pani Katarzyna Sławińska wzięła udział w międzynarodowych warsztatach projektu: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej”.

Cieszy nas to bardziej, gdyż Pani Prezes opracowała i przygotowała projekt, który jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Komponentu III PROGRAMU EDUKACJA – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego.

Pani Prezes wzięła udział w spotkaniu z partnerem norweskim. Prowadziła międzynarodowy panel zorganizowany w Starostwie Powiatowym w Koninie z udziałem Starostów z Konina, Koła, Słupcy, Turku, Urządu Miejskiego w Koninie. dyrekcji i pracowników CWRKDiZ, przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich, Izb Gospodarczych, Cech Rzemiosł Różnych oraz przedstawicieli SBŁ- ITeE.

Celem międzynarodowych warsztatów było przedstawienie prac badawczych związanych z opracowaniem strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.