Ostatnie dni wizyty studyjnej w projekcie Erasmus+

Wszystko, co dobre, szybko mija. Dzisiaj pożegnaliśmy naszych Węgirskich gości, i już nie możemy się doczekać naszych warsztatów w Szombathely!

Ostatnie dwa dni upłynęły nam na zwiedzaniu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz warsztatach sensoplastycznych, połączonych z lekcją muzealną i prelekcją zatytułowane „Jaja i ich gniazda”. Uczestnicy mieli za zadanie zdobienie przy pomocy farb i innych materiałów styropianowych jajek  – umieszczonych na tle imitacji ptasiego gniazda poprzez odwzorowanie naturalnych deseni jaj dzikich gatunków ptaków, maskujących je na tle otoczenia. 

Była to praca samodzielna, z wykorzystaniem różnych materiałów, tekstur i ozdób. Chociaż była to praca samodzielna, uczestnicy zostali celowo dobrani w grupy mieszane, tak aby uczyli się pracować w grupie, w tym wypadku, grupie zróżnicowanej kulturowo i językowo. Jak widać, wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci. Nie obyło się też bez wyboru najładniejszego gniazda. 

Zwiedziliśmy także Rynek, gdzie opowiedzieliśmy o historii Radomia i zorganizowaliśmy małą grę miejską, której zadaniem było odnalezienie małych rzeźb, symboli Radomia. Wszystkie rzeźby przedstawiają produkty, z których Radom słynął.

Nie mogło zabraknąć wizyty w Kamienicy Deskurów i Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ważnym punktem był lunch w restauracji „Różany Gościniec”, w której także zatrudnione są osoby z niepełnosprawnościami. Była to doskonała okazja na poznanie miejsca przychylnego osobom z niepełnosprawnościami.

 Ostatni dzień wizyty studyjnej partnerów projektu z Węgier upłynął nam na zawodach sportowo – tanecznych.

Nasz trener Konrad przygotował szereg konkursów sportowych tj. przeciąganie liny, skok przez skakankę, rzut piłką do celu, a także konkurencji lekkoatletycznych dopasowanych do możliwości ruchowych uczestników.

Każda z tych dyscyplin była starannie zaplanowana i przeprowadzana zgodnie z zasadami fair play. Trener zadbał nie tylko o odpowiednie przygotowanie fizyczne uczestników, ale także o stworzenie atmosfery rywalizacji opartej na szacunku i współpracy.

Uczestnicy mieli okazję rywalizować w różnorodnych konkurencjach, co nie tylko sprawiło, że spędziliśmy aktywnie czas, ale także umożliwiło nam integrację oraz rozwój umiejętności sportowych.