Projekt Erasmus+ WELCOME

Projekt Erasmus+ WELCOME

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu Eramsus+ w ramach akcji Kształcenie i szkolenie zawodowe pt.: Empowering Front Line personnel of Hospitality and Tourism Industry through 3D serious games [WELCOME]. Projekt numer: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050373.Czas realizacji projektu: 31.05.2022 – 30.05.2024