Kreatywnie w Kamienicy Deskurów  

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego
pt.: „Kreatywnie w Kamienicy Deskurów” finansowanego ze środków otrzymanych przez Gminę Miasta Radomia w ramach zadania Rewitalizacji Społecznej Miasta Kazimierzowskiego.

 

Czas realizacji: 05.05.2024r. – 31.10.2024r.

Kwota dofinansowania: 9.000,00 zł

Miejsce realizacji: Kamienica Deskurów w Radomiu

 

Zadanie publiczne pt.: „Kreatywnie w Kamienicy Deskurów” finansowane jest ze środków otrzymanych przez Gminę Miasta Radomia w ramach zadania Rewitalizacji Społecznej Miasta Kazimierzowskiego.