Projekt senior

 

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji realizuje zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”.

Okres realizacji: od 1 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Kwota dofinansowania: 14.000 zł

Cel:

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do 45 seniorów. Poprzez działania edukacyjne, seniorzy nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, komunikowania swoich potrzeb, nawiązywania relacji społecznych i budowania wsparcia społecznego.

Projekt realizowany  w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” na podstawie umowy nr ZS-VI.8141.21.22.2023.IK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025. 

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Radomia.

 

Koordynator:

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji

Królowej Jadwigi 15
26-600 Radom
Tel. +48 607220764
www.innowcja-edukacja.eu
email: innowacja.edukacja@onet.pl

Plakat_Senior_2023