O nas

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji  rozpoczyna realizacje zadania publicznego 

pn.: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”.

Celem zadania jest wzmacnianie pozytywnych postaw dla 20 mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa w terminie od 1 maja 2022 – 30 maja 2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzicie Stowarzyszenia na rzecz innowacji i edukacji przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Radomiu, mailowo innowacja.edukacja@onet.pl   i telefonicznie po numerem 48 333 09 94 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
 

Projekt realizowany  w ramach zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” na podstawie umowy nr ZS-VI.8141.4.37.2022.IK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025. 

senior