Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów – edycja 2024

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”.

Okres realizacji: od 1 marca do 31 grudnia 2024 r.

Kwota dofinansowania: 17.000 zł

Cel:

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do 20 seniorów. Poprzez działania edukacyjne, seniorzy nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, komunikowania swoich potrzeb, nawiązywania relacji społecznych i budowania wsparcia społecznego.

Projekt realizowany  w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych
z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” na podstawie umowy nr ZS-VI.8141.3.24.2024.IK z dnia 01.03.2024 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025. 

 

 

Zadanie publiczne „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” finansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.