O nas

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji realizuje zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”.

Celem zadania jest wzmacnianie pozytywnych postaw mieszkańców Radomia powyżej 60 roku życia poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

W ramach zajęć prowadzone są następujące działania:

  • warsztaty szkoleniowe z pedagogiem ds. profilaktyki i uzależnień;
  • warsztaty taneczne z Mistrzyniami Polski Formacji Latynoamerykańskich.

Zaplanowano wyjazd integracyjny do Częstochowy, a także uroczyste spotkanie uczestników podsumowujące realizację projektu.

Termin realizacji zadania: 01.05.2022r. – 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania: 10.000 zł

Projekt realizowany  w ramach zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”, zgodnie z umową Nr ZS-VI.8141.18.37.2022.IK.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia.