Spotkanie konsorcjum projektu Erasmus+: „Cities Going Green”

W dniach 6-7 października 2022 r, Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji zorganizowało Kick-off meeting projektu Ersamus+ Cities Going Green, z udziałem partnerów z Cypru, Estonii, Grecji, Hiszpanii i Polski. Spotkanie odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych
w Kamienicy Deskurów w Radomiu.

 

Pierwszego dnia partnerzy z Cypru, Estonii, Grecji, Polski i Hiszpanii dokonali przeglądu stanu wypracowanych rezultatów intelektualnych. Przedstawiono raport na temat ram teoretycznych gry, który jest pierwszym efektem projektu. Każdy z partnerów opracował moduł do jednego
z siedmiu tematów aplikacji Cities Going Green: gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość powietrza, zielona energia; budynki; jakość wody; transport publiczny; jakość życia. Każdy temat został przedstawiony jako najlepsza praktyka wdrożona na poziomie krajowym
w każdym kraju.

W drugim dniu spotkania odbyła się wizyta studyjna w partnerskiej szkole w Grójcu, gdzie odbyły się prezentacje dotyczące zanieczyszczeń i sposobów ochrony środowiska. Uczniowie przedstawili również swoje pomysły na aplikację CityGoing Green.