Spotkanie z Wiceminister Edukacji Narodowej

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji Pani Katarzyna Sławińska w dniu dzisiejszym miała niezwykłą przyjemność gościć w progach stowarzyszenia Panią Paulinę Piechna-Więckiewicz, Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Pana Patryka Fajdka, Wicewojewodę Mazowieckiego.

Wizytę rozpoczęto od prezentacji potencjału warsztatu i poszczególnych pracowni, a także zaprezentowano działalność stowarzyszenia i możliwości, jakie oferuje placówka Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz cele i korzyści z udziału w oferowanej przez stowarzyszenie rehabilitacji społeczno – zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące dostępności obiektów, a przede wszystkim obiektu, w którym znajduje się stowarzyszenie wraz z WTZ.

Niezmiernie ważnym punktem w dyskusji był rozwój edukacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz dla podopiecznych WTZ. Pani Prezes podkreśliła konieczność rozwijania programów edukacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, które będą uwzględniać ich indywidualne potrzeby, umiejętności i zainteresowania, a przede wszystkim stopień niepełnosprawności. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego wsparcia w procesie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pomoc w integracji na rynku pracy.

Dziękujemy Pani Minister Paulinie Piechnie-Więckiewicz oraz Panu Wojewodzie Patrykowi Fajdek za merytoryczną rozmowę o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania Pani Jolancie Sokołowskiej.