Towards Industry 5.0

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że międzynarodowy projekt w programie Erasmus+ pn.: „Towards Industry 5.0 – challenges, good practices and lessons learned from Industry 4.0” (numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000092428) został zatwierdzony do realizacji.

Projekt realizowany jest w konsorcjum z Polski, Estonii i Włoch.

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji jest koordynatorem projektu.