V REGIONALN FORUM NGO

W dniu dzisiejszym, 12 września 2022 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji Pani Katarzyna Sławińska uczestniczyła w V REGIONALNYM FORUM NGO zorganizowanym przez Fundację Rozwój Aktywność Społeczność oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jedlni-Letnisko i Wrzosowa.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie środowiska pozarządowego subregionu radomskiego oraz wymianę doświadczeń. Zostały także poruszone ważne zagadnienia i problemy sektora, wzmocnienie środowiska pozarządowego.

W ramach działań upowszechniających, nasze stowarzyszenie wystawiło stoisko, gdzie zaprezentowaliśmy artykuły wykonane przez uczestników WTZ w trakcie prowadzonej rehabilitacji.

Pani Prezes opowiedziała także o działalności stowarzyszenia w  krótkim wywiadzie do Radia Plus