Warsztaty z psychologiem uzależnień w projekcie dla seniorów

W ramach realizacji projektu: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” organizowane są comiesięczne warsztaty z psychologiem uzależnień.

Podjęte przez nas działania mają na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów
w życiu społecznym, przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych, poprawa jakości życia seniorów, oraz rozwijanie i umacnianie postaw społecznych w społeczeństwie.

Poprzez oferowane comiesięczne szkolenia, seniorzy nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, komunikowania swoich potrzeb, nawiązywania relacji społecznych i budowania wsparcia społecznego.

Zadanie publiczne „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” finansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia