Wizyta studyjna partnerów projektu Erasmus+ Reduce inequalities: stay active, happy and healthy!

Ależ u nas się dużo dzieje! W poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. nastąpiło oficjalne przywitanie węgierskiej delegacji w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Innowacji i Edukacji. Pani Prezes Katarzyna Sławińska przywitała wszystkich gości i otworzyła konferencję, w której udział wzięło prawie 50 przedstawicieli z Polski i Węgier, w tym kadra i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez stowarzyszenie. Warto podkreślić, że nasza prezes prowadziła
i tłumaczyła całą konferencję.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjął Pan Krzysztof Gajewski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wojciech Duszakierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w MOPS w Radomiu.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu reprezentowała Pani Aneta Siedlecka, Inspektor Referatu.

Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o możliwościach wsparcia oferowanych osobom z niepełnosprawnościami w samorządach. 

Dzień upłynął na poznawaniu placówki i jej poszczególnych pracowni. Każdy znalazł coś dla siebie: warsztaty mydlarskie, tworzenia świec, terapia manualna oraz poradnictwo zawodowe prowadzone przez naszą panią psycholog i doradcę zawodowego. Nasi węgierscy goście mieli możliwość wspólnej pracy z uczestnikami WTZ, efektem czego była przygotowana razem pizza.

Wtorek, 28 czerwca 2022 r. upłynął nam na wycieczce do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w WTZ w Górze Kalwarii. Poznaliśmy główne formy rehabilitacji jaką jest  terapia zajęciowa, łącząca rehabilitację ruchową, psychologiczną, społeczną i zawodową.  

Następny przystanek to Instytut Liszta – Węgierskie Centrum Kultury w Warszawie, dawniej Węgierski Instytut Kultury. Jest jednym z najstarszych instytutów kultury w Polsce, działającym od 1935. Od 2016 roku Instytut podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, tym samym stał się Wydziałem Kultury Ambasady Węgier w Warszawie.  

Ostatnim punktem była wizyta studyjna w Klubokawiarni Pożyteczna, gdzie zatrudnienie znalazły osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Klubokawiarnia jest elementem szerokiego programu stopniowego usamodzielniania osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Mieliśmy możliwość rozmowy z niepełnosprawnymi pracownikami. Jest to doskonały przykład jak ważne jest tworzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie, przez co czują się potrzebni, a przede wszystkim są włączeni w życie zawodowe, na co tak bardzo zależy WTZ prowadzącym rehabilitację społeczno – zawodową uczestników. Gratulujemy serdecznie
i życzymy samych sukcesów.

Znaleźliśmy czas na krótkie zwiedzanie Warszawy i wspólną kolację.