Wycieczka do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Piękna polska jesień zachęciła nas do podróżowania! Razem z grupą prawie 50 seniorów w ramach realizowanego zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025  pt.: projektu „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” we wtorek, 24 października 2023 r. wyruszyliśmy do Skarżyska – Kamiennej oraz Szydłowca.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, gdzie wraz z przewodnikami podziwialiśmy eksponaty zgromadzone na wystawie „Barwa i broń XX wieku” przedstawiające uzbrojenie oraz umundurowanie pochodzące z czasów I i II wojny światowej i tzw. okresu Zimnej wojny tj. uzbrojenie strzeleckie, przedmioty codziennego użytku wykorzystywane przez żołnierzy w  czasie służby czy broń tj.  pistolet Mauser C96 tzw. Czerwona dziewiątka, niemiecki karabin automatyczny STG 44(Sturmgewehr 44) czy pierszowojenny karabin Werndl M1867, a także i amunicję artyleryjską, przeciwlotniczą, przeciwpancerną oraz pociski rakietowe.

Pogoda dopisała, dzięki czemu nasi seniorzy aktywnie spędzili dzień na świeżym powietrzu, zwiedzając wystawę plenerową i podziwiając zebrane unikatowe ekspozycje wystawowe samolotów, karabinów maszynowych,  czołgów, itp. Najodważniejsi seniorzy wspięli się na kuter torpedowy ORP “Odważny”, skąd podziwiali panoramę miasta.

Nie obyło się bez spacerów i łapania ostatnich słonecznych promyków słońca. Nie mogło zabraknąć aktywności ruchowych – więc na szybko przeprowadziliśmy warsztaty taneczne – wokół 300-letniego dębu, aby czerpać radość z życia!

Dzięki zaangażowaniu ks. kan. Kazimierza Marchewki, proboszcza Parafii pw. bł. Annuarity i św. Michała Archanioła w Radomiu, mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie w intencji naszych seniorów w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej. Było to bardzo uroczyste i wzruszające nabożeństwo, w którym jako ministranci służyli nasi uczestnicy: Pan Ireneusz i Pan Rafał służyło do mszy, a piękny głos Pana Tomasza rozbrzmiewał w świątyni. Wspólną modlitwą przed Obrazem  Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia zakończyliśmy zwiedzanie Sanktuarium.

Uroki jesieni podziwialiśmy także w ogrodach Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów w Szydłowcu. W położonym na obrzeżach dawnego województwa kieleckiego, dziś na południu mazowieckiego, urokliwie posadowionym na wyspie otoczonej fosą, w romantycznym, parkowym entourageu gotycko-renesansowego zamku w Szydłowcu – niegdyś siedzibie  magnackich rodów, dzisiaj w arystokratycznych komnatach zamku mieszczą się ekspozycje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

W trakcie zwiedzania wystawy „Instrumenty – zobaczyć i usłyszeć tradycję” dowiedzieliśmy się o roli instrumentów ludowych w codziennym życiu, jaką spełniały w kulturze ludu, w ich życiu codziennym, obrzędach, w powiązaniu z praktyką wykonawczą i zachodzącymi w niej zmianami. Wystawa jest ożywiona multimediami, a poprzez dotyk otwiera „ukryty świat” instrumentu.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni seniorom za udział w waszych inicjatywach. Aktywność społeczna i udział w różnego rodzaju projektach znacząco poprawiają jakość życia osób starszych, zapewniając im okazję do nawiązywania nowych kontaktów, pozostawania aktywnymi i czerpania radości z życia. Dla wielu seniorów takie inicjatywy stanowią ważny element społecznego zaangażowania i poczucia przynależności.  

Projekt realizowany  w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” na podstawie umowy nr ZS-VI.8141.21.22.2023.IK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025. 

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Radomia.