Akcja charytatywna

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji wspólnie z koordynatorem szkolnym „Caritas radom”  Panią Agnieszką Białkowską prowadzi akcję charytatywną skierowaną dla osób niepełnosprawnych i  będących w kryzysie bezdomności.

Do końca listopada 2021 r. zbieramy kawę, herbatę, cukier, naczynia jednorazowe, które można przynosić do siedziby stowarzyszenia przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Radomiu.

Dziękujemy za wsparcie akcji i pomoc potrzebującym!