Akcja Kolacja

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji  rozpoczęło realizację projektu dofinasowanego w wysokości 10.000 zł z programu „Akcja kolacja” organizowanego przez Fundację Biedronki.

Celem Programu jest:

  1. przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu wrażliwych grup społecznych,

w szczególności osób starszych,

  1. poprawa jakości życia seniorów,
  2. dobroczynność,
  3. pomoc społeczna,
  4. rozwijanie i umacnianie postaw społecznych nastawionych na pomoc potrzebującym oraz

rozwój wolontariatu,

  1. wsparcie fundacji i stowarzyszeń w realizacji celów zbieżnych z celami Programu.

 

Celem zadania jest przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 81 beneficjentów.

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji Biedronki.