Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego pt.: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Umowa z Gminą Miasta Radomia numer: ZS-III.823.2.8.2023

Termin realizacji: 20.03.2023 – 31.12.2023.

Zadanie realizowane ze Środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.