„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, skierowanego do mieszkańców Gminy Radomia.

Zadanie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.