Spektakl „Dajcie mi tenora!”

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Edukacji pn.: „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” w dniu 29 września 2023 r. nasi seniorzy uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt. „Dajcie mi tenora!” w Teatrze Powszechnym w Radomiu.

Sztuka pt.: „Dajcie mi tenora!” to szalona komedia o narodzinach gwiazdy. Spędziliśmy wspaniały wieczór, rewelacyjnie się bawiąc w  zwariowanym środowisku artystycznym.

Projekt realizowany  w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów” na podstawie umowy nr ZS-VI.8141.21.22.2023.IK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Radomia.